Programul Casa Verde

În ultimii patru ani, România a înregistrat un avans semnificativ în ceea ce privește producția de energie regenerabilă la nivelul consumatorilor casnici. Astfel, numărul de prosumatori a ajuns la cifra de 30.000, iar această tendință este susținută de existența a peste 8.5 milioane de acoperișuri neutilizate în întreaga țară. 

În acest context, programul Casa Verde reprezintă un sprijin important pentru tranzitul către energia verde, subvenționând până la 90% din costurile unui proiect fotovoltaic. Cu fonduri în valoare de 3 miliarde de lei pentru anul 2023, echivalentul a 120.000 de noi prosumatori, acest program încurajează adoptarea unor soluții sustenabile și contribuie la creșterea gradului de independență energetică a consumatorilor casnici. Prin investiția într-un proiect fotovoltaic, aceștia pot beneficia de un avantaj major: costuri zero pentru energia electrică pe o perioadă nedeterminată.

Formular de înscriere

Formular inscriere

Avantajele proiectului CASA VERDE

FLEXIBILITATE MAXIMĂ

Dacă este necesar, sistemul fotovoltaic poate fi extins prin adăugarea de noi componente.

DOAR 10% INVESTIȚIE

Programul de stat subvenționat pentru persoane fizice oferă o reducere semnificativă de până la 90% din costul total al sistemelor fotovoltaice.

GARANȚIA MONTAJULUI

Beneficiezi de montaj garantat timp de 2 ani, fără a fi necesară efectuarea de costuri suplimentare pentru mentenanță.

GARANȚIA ECHIPAMENTELOR

Lucrăm cu furnizori ce ne pun la dispoziție numai echipamente de calitate. Astfel beneficiezi de o garanție de până la 20 de ani.

Q & A

Cine este eligibil pentru a aplica în programul Casa Verde?

Prima condiție și poate cea mai importantă este să fii persoană fizică cu domiciliul în România, la locația unde se dorește implementarea sistemului fotovoltaic. 

A doua condiție este ca persoana care aplică la program să fie proprietarul de drept al imobilului pentru care se dorește montarea panourilor fotovoltaice iar terenul și construcția să fie intabulate în Cartea Funciară. De asemenea, nu trebuie să existe obligații de plată la bugetele locale sau cele de stat, iar imobilul să nu facă obiectul niciunui litigiu.

Cum se procedează în cazul în care există mai mulți proprietari pentru același imobil?

În situația în care există mai mulți proprietari pentru un singur imobil este obligatoriu ca toți să își de acordul în scris pentru aplicare și implementare. 

Un exemplu de imobil care NU se încadrează în criteriile de eligibilitate îl reprezintă proprietățile comune și individuale, sub forma de bloc/condominiu, care conțin mai mult de două apartamente. Este important de menționat că această enumerare nu este exhaustivă și pot exista și alte tipuri de proprietăți care nu sunt eligibile.

Ce acte sunt necesare pentru a aplica pentru Programul Casa Verde?

În vederea obținerii finanțării de la stat, sunt necesare următoarele documente:

  • Cerere de finanțare 
  • Actul de identitate al solicitantului (proprietar și coproprietar – dacă este cazul).
  • Extrasul de carte funciară, care trebuie să ateste dreptul de proprietate asupra imobilului pe care va fi realizat proiectul. Aceasta trebuie să fie emis nu mai devreme de 30 de zile înainte de depunerea cererii.
  • Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, eliberat pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice.
  • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul.
  • Copie factură electricitate
Ce anume se finanțează?

Prin acest program de finanțare se acoperă următoarele costuri:

  • Achiziționarea sistemului de panouri fotovoltaice, inclusiv invertor hibrid, conexiuni și tablou electric, care trebuie să aibă o putere minimă instalată de 3kWp.
  • Montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, pentru care se poate acordă o finanțare de până la 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice.
  • TVA aferentă cheltuielilor eligibile este, de asemenea, acoperită.
  • Valoarea finanțării acordate poate ajunge până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.
Cum aflu care sunt nevoile mele de consum?

Pentru a identifica nevoile tale de consum, poți începe prin calcularea mediei lunare a consumului tău de energie electrică în kilowați (kW), utilizând consumul anual și împărțindu-l la 12 luni. 

Te ajutăm noi cu dimensionarea sistemului pe baza necesarului de energie, stabilim tipul de panouri fotovoltaice dar și numărul acestora, tipul de bacterii necesare, amplasamentul  cel mai potrivit (pe sol sau pe acoperiș). Practic, lași în seama noastră toate calculele și detaliile tehnice.

VEZI AICI OFERTA PENTRU PROGRAMUL CASA VERDE 2023!